logo

SAMSUNG SIENINIS CEBU-GEO 5.0/6.0KW ORO KONDICIONIERIAUS KOMPLEKTAS

1723.00 1419.00€

AI Auto Comfort. Mėgaukitės išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Ši funkcija automatiškai analizuoja kambario sąlygas, įrenginio naudojimo įpročius ir optimizuoja įvairius režimus. Pagal jūsų norimą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti.

Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling"). Šis reži­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas. Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“). Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.

Apsaugotas nuo korozijos, kad vėsintų ilgai. Išlaikykite malonią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ pagamintas iš korozijai atsparios medžiagos, kuri apsaugo nuo rūdijimo, o tai padeda palaikyti optimalų šilumokaičio darbą. Neįtikėtinas atsparumas rūdims įrodytas pasitelkiant 480 val. druskos purškimo bandymą.

Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis). Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje cirku­liuoja naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai!

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas). Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus.

Mėgau­ki­tės geru miegu („Good Sleep“ režimas). Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­mas auto­ma­tiš­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą aplin­kos sąly­gos būtų idea­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­sėję. Be to, šis reži­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­mas.

Įren­gi­nys turi venti­lia­to­riaus (Fan) ir tylos (Quiet) reži­mus.

 

 • Vidinio bloko modelis AR18TXFYAWKNEU
 • Išorinio bloko modelis AR18TXFYAWKXEU
 • Wi-Fi Yra
 • Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -10~46
 • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~24
 • Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
 • Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 1.6/5.0/6.7
 • Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 1.3/6.0/8.0
 • Nominali šaldymo galia, kW 5
 • Nominali šildymo galia, kW 6
 • Minimali šaldymo galia, kW 1.6
 • Minimali šildymo galia, kW 1.3
 • Maksimali šaldymo galia, kW 6.7
 • Maksimali šildymo galia, kW 8
 • Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.32/1.39/2.18
 • Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.27/1.7/2.5
 • Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 1.39
 • Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 1.7
 • Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 2.0/6.4/10.0
 • Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.7/7.8/11.5
 • Nominali šaldymo darbinė srovė, A 6.4
 • Nominali šildymo darbinė srovė, A 7.8
 • Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 30
 • Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 15
 • Šaltnešio tipas R32
 • Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 1.3/0.88
 • Šaldymo energijos klasė A++
 • Šildymo energijos klasė A
 • Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 3.6
 • Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.53
 • Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.8
 • Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 3.8
 • Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 15.8/14.4/13.0
 • Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 50
 • Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 41.0/-/25.0
 • Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 57/57
 • Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 1055x299x215
 • Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 880x638x310
 • Vidinio bloko svoris, kg 11.5
 • Išorinio bloko svoris, kg 39.7
 • Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4")
 • Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 12.7 (1/2")
 • Elektros maitinimo kabelis, mm2 3G X 2.5 mm²
 • Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
 • Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT
 • Rekomenduojamas saugiklis, A 20
 • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 661
 • Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 338.2
 • Kompresoriaus tipas S-Inverter
 • Kompresoriaus modelis UB9TK3150FE4
 • Kompresoriaus galia, kW 4.69
 • Kompresoriaus tepalų tipas POE
 • Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc 500

Akcija prekėms

Prekė įdėta į jūsų pirkinių krepšelį.